Business

Undersøgelse: Danskerne sparer for lidt op til pension

Undersøgelse: Danskerne sparer for lidt op til pension

Op mod 400.000 danskere sparer ikke nok op til pension. Det kan give store konsekvenser i alderdommen, når pensionsalderen hæves og der i øvrigt kommer flere og flere pensionister.

Opgørelsen der er foretaget af Danmarks Statistisk viser at næsten 400.000 danskere slet ikke, eller kun i meget lille grad, sparer op til pension privat. Der er ellers gjort meget de sidste 10 år for at tilskynde til at spare op, blandt andet i form af skattefradrag og andre skattefordele. Men lige lidt har det hjulpet.

Især lavtlønnede er i risikozonen

Det er især lavtlønnede der ikke sparer nok op, konkluderer undersøgelsen. Det passer godt med tidligere erfaringer der viser at jo lavere nettoløn, desto mindre sparer man op.

Denne sammenhæng får flere eksperter til at foreslå at det skal være lovpligtigt at spare mere op til pension. Men også de såkaldte ”samspilsproblemer” skal tages op igen. Det kan nemlig kun i lille grad betale sig at spare op for lavtlønnede, også selv om der er blevet lavet indgreb for at afhjælpe dette.

Pensionens 3 ben vakler

Det danske pensionsmarked er bygget på 3 ben: folkepension, arbejdsmarkedspension og privat pension. Kun folkepensionen er garanteret for alle, mens arbejdsmarkedspensionen kræver at man har haft en længerevarende ansættelse et sted med overenskomst. Sidst er der den private pensionsopsparing, men denne har traditionelt været forbeholdt danskere med lønninger i den højere ende.

For selvstændige og andre løst ansatte er der ingen arbejdsmarkedspension og det kan blive et problem fremover, da man forventer at flere netop vil blive løst ansat eller projektansat i fremtiden. En løsning kan være særlig gunstige vilkår for netop denne gruppe, der kan organisere sig i større grupper, og derved opnå nogle af de samme fordele som almindeligt ansatte på overenskomst har.

Next article Debat: Skal karaktererne afskaffes i gymnasiet?
Previous article Boligmarkedet er nu permanent knækket over

Related posts

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment